Tue, Nov 30, 2021

The date of interview is 28th and 29th of July, 2011.

Date- 28.07.2011, Time- 10-30 a.m.

Sl No.Application No.Name
179 D328 UJJAL BID
180 D398 JINJISWA BANERJEE
181 272 MANOJIT DE
182 338 PANINI DASGUPTA
183 D457 APARAJEETA GUHA
184 329 BHASKAR PATTANAYAK
185 D406 ANNESWA CHAKRABORTY
186 232 BIPLAB BANERJEE
187 022 SOUMEN CHAKRABORTY
188 053 SUDESHNA MAITY
189 293 SANTU NEOGI
190 131 SUCHETA SHARMA
191 143 PRABIR MIDYA
192 D517 ARUP LAYEK
193 D432 RITAJIT MAJUMDAR
194 D190 SUBHANKAR BASAK
195 D85 PRADIP BANERJEE
196 D373 TITAS BHOWMICK
197 D23 SUMAN CHAKRABORTY
198 D471 ANINDITA BARUI
199 332 RUBI NUR KHATUN
200 051 KAUSIK MANDAL
201 113 PARTHA CHANDRA KAR
202 005 AMARTYA DUTTA
203 027 ANIRUDDHA JANA
204 D469 IPSITA GHOSH
205 D408 RAJDEEP BHOWMICK
206 336 SANCHARI BHATTACHARYA
207 NIL SONALI DUTTA
208 D22 PARTHA PRADIP PANJA
209 309 ASISH DAS
210 021 SUKALYAN MAL

Date- 28.07.2011, Time- 2:30 p.m.

Sl No.Application No.Name
211 D467 SOUMYA SINHA
212 D499 SHRABANI DHARA
213 290 TANMOY CHAKRABORTY
214 168 JITEN KUNDU
215 263 ANKITA KOLEY
216 008 SUSMITA BOSE
217 030 SOVAN DAS
218 024 AMAR NATH GHOSH
219 172 SOMNATH MAITY
220 271 SHRIPARNA MUKHERJEE
221 D555 ANIRUDDHA DAS
222 D111 DEBDIP ROY
223 D17 SHIBSANKAR DUTTA
224 D361 DEBALINA SINGHA
225 D486 SUNIL BHUJA
226 D407 ANANYA DAS
227 006 SUMANTA CHAKRABORTY
228 D65 RIMA PAL
229 D186 SUSMITA DUTTA
230 D277 CHANDAN MONDAL

Date- 29.07.2011, Time- 10:30 a.m.

Sl No.Application No.Name
231 D337 SOURAV SADHUKHANH
232 165 ARNAB PUROHIT
233 292 SHOVAN DAS
234 D253 ANIMESH BISWAS
235 D342 SANDIPAN SARKAR
236 D426 KESHAB CHOWDHURY
237 337 RUPA DE
238 D119 SOUMYA CHAKRABORTY
239 D211 TUHIN MALIK
240 D364 SOUMI CHATTERJEE
241 D258 PIKESH PAL
242 294 RAMSHANKAR GHOSH
243 D84 PALASH SARKAR
244 D324 AMIYA MAHATO
245 029 PROSENJIT KHANRAH
246 D317 ADITI BISWAS
247 D470 PIYALI BISWAS
248 301 SOUMEN DAS
249 277 RIPON SK
250 185 SANDIP BANERJEE
251 028 SRIKANTA SASMAL
252 D391 SUBHENDU DAS
253 114 DEBOLINA SENGUPTA
254 334 MST SEULI PARVIN
255 164 RINKEE DAS
256 007 RIYA MAJUMDER
257 D64 APARUPA SAHOO
258 313 SONIA PARVIN
259 279 INJAMUL ALAM
260 D485 LIBIA HAZRA
261 D120 NILADRI ACHARYYA