Sat, Dec 05, 2020

The date of interview is 28th and 29th of July, 2011.

Date 28/07/11, Time: 10.00 a.m. - 1.00 p.m.

Sl No.Application No.Name

201

D11

RIYA KOLEY

202

D151

SUJAN KUMAR GIRI

203

D427

ISHITA SEN

204

D218

ARABINDA KONER

205

243

TANUSHREE DOLAI

206

208

BANIBRATA BERA

207

312

ASHUTOSH GHOSH

208

211

SANIA YASMIN

209

231

VEDASRUTI PAL

210

119

SUSMITA JANA

211

162

PRITESH JANA

212

100

SANGITA SAMANTA

213

D439

MADESWAR RAHAMAN MOLLA

214

001

CHIRANJIT SANGIRI

215

D15

JAGANNATH DATTA

216

320

NAVENDU PAUL

217

150

PROSENJIT DAS

218

088

PRIYANKA NASKAR

219

D348

SAURAV SAHA

220

D416

SOHINI MAZUMDER

221

D13

MADHUMITA BHOWMICK

222

D33

ARPITA PAL CHOWDHURY

223

311

SARIFUL RAHAMAN

224

D379

SOUMYADIP GHOSH

225

246

SANTI PRASAD RATH

226

D509

SUMANTA BANERJEE

227

D350

ANURADHA PAL

228

D414

ANINDITA GHOSH

229

184

SUKANYA KUNDU

230

126

APARAJITA DEYDate 28/07/11, Time: 2.00 p.m. - 5.00 p.m.

Sl No

Application No

Name

231

316

ATANU PANDA

232

D484

DEBAPRIYA PYNE

233

315

AMITAVA PRADHAN

234

065

SANCHARI CHAKRABORTY

235

207

RAHUL SADHUKHAN

236

322

BUDDHADEV PATRA

237

212

SAHELI BANDYOPADHYAY

238

066

AMWARISH MUKHOPADHYAY

239

D61

SUVRO CHAKRABORTY

240

010

BRAZAGOPAL KHAN

241

D357

SAHAJAHAN RAHAMAN AKUNJE

242

D14

PRADIP KUMAR GHOSH

243

D344

TAMAL MANDAL

244

284

ACHINTYA KUMAR MANDAL

245

205

SUCHANDRA PAL

246

D442

NIPU DAS

247

D146

GORACHAND NEOGI

248

071

PALLAB MUKHERJEE

249

D137

SK SOHIDUL ISLAM

250

D535

SUCHARITA SINHA

251

D153

SAMYABRATI SARKAR

252

D395

PYALI CHAKRABORTY

253

151

BISWAJIT MAITY

254

103

BINAY KRISHNA DAS

255

D307

ANKITA GHOSH

256

D311

SUHASINI MAHATA

257

D435

TANUSHREE BISWAS

258

D412

ANKITA GANGOPADHYAY

259

108

PALLAVI BANERJEE

260

128

JOYDEEP ROYCHOWDHURYDate 29/07/11, Time: 10.00 a.m. - 1.00 p.m.

Sl No

Application No

Name

261

D347

SUTAPA KARMAKAR

262

D352

SUPARNA MAJUMDAR

263

D410

SOUMYANIL SENAPATI

264

125

VIVEKANANDA DATTA

265

D453

DIPANKAR DEY

266

091

SOUMITA MITRA

267

D283

SUJOY MAITY

268

D255

ANNESHA SENGUPTA

269

217

DEBAYAN BASAK

270

D201

MONOJ KUMAR ADAK

271

267

SUVANKAR JANA

272

D349

TANMOY MUKHERJEE

273

203

SUBARNA MANDAL

274

D161

SOMA DAS

275

132

SALMA SULTANA

276

089

SHUVAM BANERJEE

277

D404

PRIYANKA MONDAL

278

206

JEBA SINGHA

279

044

MASUD ALI MOLLA

280

D500

SOUMI BANERJEE

281

D170

SWAYAMBHU GHOSH

282

084

SIBAPRASAD DAS

283

002

PAYEL CHATTERJEE

284

148

SAKRIT HAIT

285

D351

PRATIP KUMAR DUTTA

286

003

JUTHI BURMAN

287

D56

SRIPARNA MUKHERJEE

288

D300

DIPMALYA BASAK

289

D424

ANIRBAN SANYAL

290

158

ARPITA BASAK

291

011

KAUSHIK NASKAR

292

D39

REETOBROTO BHATTACHARYYA