Tue, May 24, 2022

 

The Batch of 2000-2002
Name of the Students
Soumya Shankar Mukherjee
Somnath Chattopadhyay
Sirshendu Sinha Chaudhuri
Abhijit Sukul
Anindya Kastha
Deepsikha Mukherjee
Aparna Sinhababu
Joyendra Narayan Dutta
Anindya Chakraborty
Biswajit Nath
Indranil Singharoy
Ranjini Sen
Smarajit Sen Gupta
Ameet Kumar Banerjee
Debasish Bag
Souvik Majumdar
Indranath Mukherjee
Paramita Kundu
Soven Basak
Suman Som
Rituparna Mukherjee
Anurupa Chakraborti
Sandipan Dass
Tilottama Pal
Korak Dasgupta
Debabrata Ghosh
Kumar Depti Mondal
Sanjib Kumar Saha .
Ratul Rana
Sanghamitra Banerjee
Sudipta Bhattacharjee
Somnath Chattopadhyay
Sukti Ghosh
Swaroop Banerjee
The Batch of 2002-2004
Name of the Students
Debo Prasad Brahma
Tapas Banerjee
Santanu Roychowdhury
Atanu Chowdhury
Kaustav Maity
Anirban Chatterjee
Uday Sekhar Indu
Swastika Mondal
Suranjan Saha
Surajit Das
Sumonta Mukherjee
Sumana Adhikary
Sujana Samanta ina
Saumya Kanti Das
Soumen Srimani
Soma Nag
Sarbari Chanda
Sanghamitra Dasgupta
Santanu Das
Samik Ghosh
Saibal Kumar Khan
Purnashish Roy
Pradyumna Kumar
Paulomi Dutta
Pankaj Gupta
Obhishek Roy Chowdhury
Niladri Baidya
Mithun Mukhopadhyay
Kaushik Mondal
Kankana Mukhopadhyay
Gargi Chatterjee
Bibhas Bhattacharyya
Bhargab Chakraborty
Avishek Shome
Arpita Kundu Sonali
Arindam Roy
Apurba Lahiri
Anshuman Chatterjee
Ananya Ghosh
Abhigyan Roy
The Batch of 2004-2006
Name of the Students
Sanku Bandyopadhyay
Sulagna Bandopadhyay
Reepa Barai
Sweety Barman
Saurav Basu Thakur
Sujay Bhakta
Arindam Bhattacharjee
Santanu Bhattacharjee
Aritra Bhattacharyya
Arunima Bhattacharyya
Sreeparna Bhattacharyya
Kirtibas Biswas
Arijit Biswas
Arindam Chakrabarty
Baishakhi Chakraborty
Subhadip Chakraborty
Angshuman Chattopadhyay
Indranil Chaudhuri
Moumita Chaudhuri
Anirban Sarkar
Prosenjit Moitra
Kingshuk Datta
Jayati De
Partha Ghosh
Abhiroop Guha
Koel Majumder
Suman Mallik
Moonmoon Mitra
Saptarshi Mukherjee
Kiran Pandey
Aditya Prosad Pathak
Sayanti Ray
Koushick Roy
Rajat Saha
Shreyashi Saha
Rana Samanta
Amitava Sarkar
Hiya Sen
Sarajit Som
Sanjay Tiwari